Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nổi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương...